Werkwijze
Bolwerk Uurwerktechniek & Restauratie

Regulier onderhoud is bevorderlijk om het verval van een uurwerk te voorkomen. Door regelmatig onderhoud bij een klokkenmaker zijn restauraties minder vaak nodig.
Restaureren is feitelijk het herstellen van schade. Schade kan ontstaan als gevolg van slijtage door gebruik, inwerking van de elementen (roest, corrosie) of onoordeelkundige behandeling van een uurwerk. Het doel van restauratie is het stopzetten van degradatie en het herstellen van schade zonder het karakter van het uurwerk te veranderen.

Door op de juiste manier te restaureren komt Bolwerk zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke uitvoering van het uurwerk. Deze uitgangssituatie is na verloop van tijd meestal moeilijk te achterhalen. Daarom is veel kennis nodig van de heersende stijlen en werkmethoden uit de tijd van de bouw van het uurwerk en van soortgelijke uurwerken. De inzichten vernieuwen zich nog steeds en ook de technische mogelijkheden gaan steeds verder vooruit. Restauraties moeten dan ook reversibel worden uitgevoerd.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft zes ethische uitgangspunten voor restauratie ontwikkeld:

  • neem de oorzaak van de schade weg
  • beperk de omvang van de restauratie
  • behoud zo veel mogelijk authentiek materiaal
  • gebruik bij vervanging hetzelfde materiaal en dezelfde technieken
  • behandel eerdere restauraties met respect
  • documenteer de restauratie
logo Bolwerk uurwerktechniek & Restauratie
J.V. (Vincent) Bolwerk
Karel V-huis
Sassenstraat 33
8011 PB Zwolle
06 245 39 549
post@bolwerkuurwerk.nl
mailteltwittermap